Wij voorkomen gebrek aan context

De context waaruit we data halen is net zo belangrijk als de data zelf. Daarom waken wij voor dataficatie en streven we naar het mensgericht inzetten van data.

Meest recente artikel Deze website is in archief modus door Daniel Kapitan public

De keerzijde van dataisme

Van nature voelen wij - mensen - ons comfortabel als we grip hebben op de gebeurtenissen om ons heen. Daarom dataficeren we, aangemoedigd door nieuwe technologie, graag alles wat we zien en ervaren. Maar de keerzijde van dit soort ‘dataisme’ is het ontstaan van een soort schijnwerkelijkheid. We kunnen tenslotte de context waarin we leven, wonen en werken niet volledig objectiveren. Als gevolg verliezen we de werkelijkheid en het menselijke uit het oog.

Vanuit deze visie willen we data inzetten met het besef dat het onvolledig is én waarbij de mens centraal staat. Op deze manier willen wij bijdragen aan een wereld waarin iedereen telt en niemand wordt achtergesteld.

Bias en onvolledige datasets

In onze projecten werken we hard om deze visie te realiseren. Zo maken we data toegankelijker en inzichtelijker, benaderen we datavraagstukken integraal en brengen we uiteenlopende perspectieven samen van zowel technische als inhoudelijke experts. We proberen altijd een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de context waaruit we de data halen. Ook rekenen we af met het beeld dat data objectief is. Daarom vertellen we maar al te graag over bias en onvolledige datasets. Dit doen we op verjaardagen, maar ook via trainingen, boeken en op seminars en universiteiten.

Hoe krijgen we eerlijke algoritmen voor overheidstoezicht?
Het gebruik van algoritmen voor toezicht door de overheid blijft een heikel punt. In de Tweede Kamer werd met ruime meerderheid een motie aangenomen om impact assessments verplicht te stellen ter voorkoming van misbruik van algoritmen. Maar om tot eerlijke algoritmen te komen, is meer nodig.
Delen als default
De covid-pandemie is een schier onuitputtelijke bron voor reflecties op onze samenleving als geheel en onze organisatievormen in het bijzonder. Het toont aan dat samenwerken een absolute noodzaak is.