Privacyverklaring

De coöperatie is inhoudelijk gedreven en wil haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen door onder meer fundamenteel anders te kijken naar data-governance en ai-governance vanuit de gedachte van democratisering en maatschappelijk verantwoord gebruik van data.

Meest recente artikel Deze website is in archief modus door Daniel Kapitan public

De coöperatie is inhoudelijk gedreven en wil haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen door onder meer fundamenteel anders te kijken naar data-governance en ai-governance vanuit de gedachte van democratisering en maatschappelijk verantwoord gebruik van data. De coöperatie wil via haar advisering en haar ontwikkelprojecten een bijdrage leveren aan het op een duurzame en innovatieve manier gebruiken en inzetten van data.

Wij vinden het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de data die wij beheren van groot belang. Deze gegevens worden bij ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De beginselen uit de AVG zijn een leidraad voor onze keuzes en ons handelen, ongeacht de vraag of wel of geen sprake is van persoonsgegevens. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden we ons aan relevante wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Hieronder leggen we uit hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze privacyverklaring goed te lezen. Deze privacyverklaring heeft betrekking op onze website en onze dienstverlening. Met deze privacyverklaring voldoen wij aan onze informatieplicht op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 7 september 2021.

Wij kunnen deze privacyverklaring herzien. Als er belangrijke dingen veranderen in de manier waarop wij uw gegevens verwerken, zullen wij u eerst informeren, en waar nodig, opnieuw om toestemming vragen.

1. Contactgegevens

 1. Coöperatie de dataverbinders U.A. is gevestigd aan de Marie Baronstraat 15 in Rotterdam en houdt kantoor op het Stationsplein 45 (CIC, 4e etage) in Rotterdam. Coöperatie de dataverbinders U.A. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83430148.
 2. Voor privacy gerelateerde zaken kunt u contact met ons opnemen via josine@dedataverbinders.nl.

2. Betrokkene

 1. De coöperatie verkrijgt de persoonsgegevens rechtstreeks van u of via de organisatie die u vertegenwoordigd.
 2. De coöperatie kan de gegevens ook ontvangen als verwerker. In dat geval verwerken wij in opdracht van een andere partij uw persoonsgegevens. Onze opdrachtgever is in dat geval de verwerkingsverantwoordelijke en de partij tot wie u zich in eerste instantie moet richten.
 3. De coöperatie heeft niet de intentie om persoonsgegevens te verwerken van websitebezoekers jonger dan 16 jaar zonder toestemming van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of onze websitebezoekers ouder dan 16 zijn. Als u vermoedt dat wij persoonsgegevens van een persoon jonger dan 16 jaar verwerkt zonder toestemming of andere geldige grondslag, neem dan contact op via bovenstaande contactgegevens, zodat wij de informatie kunnen verwijderen als wij deze niet rechtmatig verwerken.

3. Dienstverlening

 1. Persoonsgegevens
  Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Bedrijfsnaam
  • KvK-nummer
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Geslacht
  • Inloggegeven en historie
  • Betalingsgegevens
  • Klantnummer
  • Correspondentie, inclusief mail- en tekstberichten
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door gebruik te maken van onze dienstverlening, in correspondentie en telefonisch
   Wij realiseren ons dat u bedrijfsgevoelige informatie met ons kan delen in het kader van de dienstverlening. Uiteraard gaan wij daar net zo zorgvuldig en veilig mee om als wij dat verplicht zijn bij persoonsgegevens.
 2. Doelen
  Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Uitvoeren van de overeengekomen overeenkomst (overeenkomst)
  • Het informeren over wijzigingen van onze diensten (overeenkomst)
  • Het informeren over nieuwe en aanverwante diensten (gerechtvaardigd belang)
  • Wettelijke verplichtingen, waaronder verplichtingen in het kader van de belastingen (wettelijke plicht)
 3. Bewaartermijn
  Wij bewaren uw gegevens in beginsel tot vijf jaar na einde van de overeenkomst. Gegevens die wij nodig hebben voor het voldoen aan onze administratieverplichtingen, zoals offertes, contracten en facturen, bewaren wij minimaal zeven jaar na einde van het boekjaar waarop de gegevens betrekking hebben.

 4. Gerechtvaardigd belang
  Indien u gebruik maakt van onze dienstverlening kunnen wij u benaderen voor nieuwe diensten, indien dat past bij de aard van de afgenomen dienstverlening. Wij willen u graag zo goed mogelijk van dienst zijn. Wellicht dat onze nieuwe dienstverlening beter bij u past dan wat u reeds van ons afneemt. Om die reden informeren wij u hierover. Indien u liever niet wil dat wij u hierover informeren, neem dan contact op via bovenstaande contactgegevens.

4. Website

 1. Persoonsgegevens
  Als u onze website bezoekt, dan kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • IP-adres
  • Locatiegegevens
  • Andere gegevens waarvoor u toestemming heeft gegeven via de cookiebanner op onze website
 2. Doelen
  Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het verbeteren van de toegang tot en werking van haar website
  • Het bieden van een goede gebruikerservaring van haar website
  • Het analyseren van informatie ten behoeve van marketingdoeleinden
 3. Cookies
  Waar wij deze doelen kunnen bereiken zonder het gebruik van persoonsgegevens of door het inzetten van enkel functioneren cookies, dan is de grondslag voor het verwerken van eventuele persoonsgegevens gelegen in het gerechtvaardigd belang dat wij hebben bij een goed functionerende website. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters en het gebruik van caching om de website sneller te maken.
  Waar wij onze doelen alleen kunnen bereiken door een ander gebruik van persoonsgegevens, dan verwerken wij uw persoonsgegevens alleen met uw toestemming. Meer informatie hierover kunt u vinden in onze cookieverklaring en via de tool die wij hiervoor op onze website gebruikt.

 4. Google Analytics
  Wij maken gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres, door Google overgebracht en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U vindt hier ook het privacy beleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt worden en om rapporten over onze websites te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verstrekken wanneer Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
  Wij hebben Google geen toestemming gegeven om via ons verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 5. Social media
  Op onze website staan Social media links. Door gebruik te maken van deze Social media deelt u mogelijk uw gegevens met het betreffende sociale medium en worden er mogelijk cookies door deze partij geplaatst in uw browser.
  Als u wilt weten wat deze derde partijen met uw gegevens doen, dan is het raadzaam hun privacy beleid door te nemen. Deze is meestal te vinden op hun eigen website. Sommige van deze partijen slaan deze gegevens op in de Verenigde Staten

 6. Hosting
  Uw IP-adres kan worden opgeslagen in de logbestanden van de webserver die wij gebruiken als u haar website bezoekt. Dit is noodzakelijk om de website op de juiste manier te beheren en te beveiligen. Wij gebruiken uw IP-adres niet zonder uw toestemming om uw online gedrag te volgen of te registeren. In principe zijn wij niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, tenzij u aan ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.

 7. Bewaartermijn
  In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. De gegevens die u verstrekt aan derde partijen worden bewaard overeenkomstig hun privacy beleid. Wij hebben daar geen invloed op.

 8. Toestemming
  U kunt u afmelden voor cookies via de cookie tool die wij op onze website gebruiken. Ook kunt u uw internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat of alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen, al dan niet automatisch.

 9. Consequenties / verplichting
  U bent niet verplicht tot het accepteren van de cookies. Het is echter wel mogelijk dat u hierdoor een minder goede gebruikerservaring heeft als u onze website bezoekt en niet van alle functionaliteiten gebruik kunt maken.

5. Dataverzameling

 1. Persoonsgegevens
  Wij kunnen een verwerker zijn en in opdracht van onze klanten (bijzondere) persoonsgegevens verwerken. Deze persoonsgegevens kunnen medische gegevens zijn.

 2. Doelen
  Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Uitvoeren van de overeengekomen dienstverleningsovereenkomst als zijnde verwerker van onze klanten (overeenkomst)
 3. Bewaartermijn
  Als verwerker bewaren de persoonsgegevens in opdracht van onze klanten overeenkomstig de met hen gemaakte afspraken.

6. Statistische en geaggregeerde data

 1. Persoonsgegevens
  Wij verwerken statistische, geaggregeerde data. Wij gebruiken deze data om analyses en overzichten te maken en stellen deze data op verschillende manieren aan anderen beschikbaar. Deze data zijn geen persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat we niet méér data verwerken dan noodzakelijk is.

 2. Doelen
  Wij verwerken de statistische, geaggregeerde data ten behoeve van data-projecten die we in eigen beheer of in opdracht van onze klanten uitvoeren. Wij kunnen deze data beschikbaar stellen aan andere partijen. Ook kunnen we andere data verrijken met deze statistische, geaggregeerde data.

 3. Bewaartermijn
  Wij bewaren de statistische, geaggregeerde data voor onbepaalde tijd.

7. Nieuwsbrief

 1. Persoonsgegevens
  Wanneer u zich opgeeft voor onze nieuwsbrief, dan kunnen we de volgende gegevens van u verwerken:

  • Naam
  • E-mailadres
 2. Doelen
  Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief (toestemming)
 3. Bewaartermijn
  Wij bewaren uw gegevens zolang u de nieuwsbrief wenst te ontvangen.
  Wij maken voor het versturen van onze nieuwsbrieven gebruik van software. Het afmelden voor een nieuwsbrief betekent uiteraard dat u geen nieuwsbrief meer ontvangt. Uw gegevens worden echter niet automatisch door de software verwijderd. Wij moeten handmatig de gegevens van uit de software verwijderen. Wij controleren dit periodiek.

 4. Toestemming
  U kunt zich altijd afmelden voor de nieuwsbrief via de link in de e-mail.

8. Verzoeken en vragen

 1. Persoonsgegevens
  Wanneer u contact met ons opneemt via de telefoon, mail, formulier op onze website of anderszins, dan kunnen we de volgende gegevens van u verwerken:

  • Voor - en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Bedrijfsnaam
  • Adresgegevens
  • Correspondentie, inclusief e-mail en tekstberichten
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
 2. Doelen
  Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Contact opnemen of iets doen overeenkomstig het door u ingevulde formulier (gerechtvaardigd belang)
  • Afhandelen van uw vraag of verzoek (gerechtvaardigd belang)
 3. Bewaartermijn
  Wij zullen uw gegevens alleen gebruiken ter afhandeling van uw vraag of verzoek. Afhankelijk van uw vraag of verzoek zal deze al dan niet gearchiveerd worden. Ons archief bewaren we ten minste 5 jaar.

 4. Gerechtvaardigd belang
  Indien u ons benadert met een vraag of verzoek, dan hebben wij uw persoonsgegevens nodig om te kunnen reageren en uw vraag of verzoek af te kunnen handelen.

9. Relatiebeheer

 1. Persoonsgegevens
  Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken van onze leveranciers, zakelijke contacten en potentiële of oud-klanten in het kader van ons relatiebeheer:

  • Voor - en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Bedrijfsnaam
  • KvK-nummer
  • Adresgegevens
  • Correspondentie, inclusief e-mail en tekstberichten
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
 2. Doelen
  Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Contactgegevens bewaren in ons CRM (gerechtvaardigd belang)
  • Persoonlijk contact opnemen (gerechtvaardigd belang)
 3. Bewaartermijn
  Als wij uw contactgegevens opslaan in ons CRM-systeem, dan bewaren wij uw gegevens niet langer dan noodzakelijk in het belang van onze organisatie of totdat u ons verzoekt deze te verwijderen.

 4. Gerechtvaardigd belang
  De coöperatie onderhoudt contact met veel mensen. Het betreft hier onder meer leveranciers, potentiële samenwerkingspartijen of klanten en andere zakelijke relaties. Een goed relatiebeheer is van groot belang voor onze organisatie. Wij bewaren daarom de contactgegevens van deze personen in haar CRM-systeem. Wij kunnen zo nodig persoonlijk contact met u opnemen.

10. Geautomatiseerde besluitvorming

 1. Wij doen niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming en profilering die nadelige gevolgen kan hebben voor u als persoon. Het gaat hierbij om besluiten door een computer of geautomatiseerde systemen worden genomen zonder dat een mens daarbij betrokken is.

 2. Bovenstaande staat los van de omstandigheid dat wij de opdracht kunnen krijgen om geautomatiseerde besluitvorming te ontwikkelen. Het gebruik hiervan is en blijft de verantwoordelijkheid van onze opdrachtgever en niet van ons.

11. Uw rechten

 1. U heeft het recht op inzage in uw gegevens, het recht op aanpassing indien uw gegevens onjuist zijn, het recht op verwijdering van uw gegevens, het recht op bezwaar tegen een gegevensverwerking, het recht op beperking van een gegevensverwerking en het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.

 2. Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang heeft u het recht hier bezwaar tegen te maken. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via bovenstaande contactgegevens. Er wordt dan nogmaals gekeken naar uw belang in relatie tot ons belang.

 3. Indien u gebruik wilt maken van een van deze rechten, dan kunt u uw verzoek naar ons mailen via bovenstaande contactgegevens . Mogelijk moeten wij uw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen.

 4. Wij zullen tijdig reageren. Mocht u niet tevreden zijn met de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u een klacht voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

12. Delen met anderen

 1. We zullen uw persoonsgegevens niet delen met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst of tenzij dit een wettelijke verplichting is.

 2. Wij maken gebruik van meerdere verwerkers. Wij hebben met al onze verwerkers een verwerkersovereenkomst afgesloten. Op dit moment kunnen wij uw gegevens delen met de volgende verwerkers:

  • Jortt (boekhoudprogramma)
  • Google (zakelijke dataopslag en e-mail)
  • Github (projectmanagement)
  • Slack (projectmanagement)
  • Monday (CRM en projectmanagement)
  • Ghost (Websitehosting)
 3. Daarnaast kunnen wij onze werkzaamheden uitbesteden aan onze leden of derde-partijen. Waar nodig hebben wij contractuele afspraken gemaakt met betrekking tot geheimhouding en informatiebeveiliging.

13. Doorgifte van persoonsgegevens

 1. Ons uitgangspunt is om zoveel mogelijk samen te werken met partijen die uw gegevens opslaan binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Dat zal echter niet altijd mogelijk zijn. Wanneer wij uw gegevens buiten de EER verwerken, dan nemen wij de juiste maatregelen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming van haar vereist. In dat geval werken wij samen met partijen in door de Europese Commissie erkende landen met een passend beschermingsniveau. Als een partij hier niet aan voldoet, dan zullen wij de standaardcontractbepalingen implementeren.

14. Beveiliging

 1. Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:
  • Gebruik van sterke wachtwoorden en waar mogelijk het gebruik van een tweede factor
  • Gebruik van een beveiligde omgeving voor opslag van de gegevens
  • Gebruik van verwerkers met een adequaat beveiligingsniveau gezien de aard van de gegevens
  • Gebruik van een beveiligingscertificaat op onze website
  • Doel gebonden toegangsbeperkingen
  • Afgesloten kantoren en kasten
  • Regelmatig installeren van updates op website, computers en dergelijke