Wij garanderen geen succes

We zijn niet alleen idealisten, maar ook realisten. Daarom claimen we geen garantie op succes.

Meest recente artikel Deze website is in archief modus door Daniel Kapitan public

Onze coöperatie

Binnen onze coöperatie delen we kennis, houden we elkaar scherp, wisselen we ideeën uit en bovenal: werken we samen aan data projecten die de wereld een stukje beter maken.

Werken volgens holacracy

We hebben onze uiteenlopende expertises gebundeld in een coöperatie-vorm. Hierin werken we volgens de principes van Holacracy. Gelijkheid en autonomie zijn hierbij belangrijke kenmerken. Dit geeft veel ruimte voor creativiteit en vernieuwing. En dat hebben we ook nodig, want we zijn een stel idealisten die dingen vaak nét even anders doen dan de rest. Niet omdat we dat zo willen, maar omdat onze drijfveren en ideaalbeelden ons ertoe leiden.

Meer dan idealisten

Daarnaast zijn we ook realisten. We weten bijvoorbeeld dat complexe dataprojecten niet altijd slagen. Onderzoek wijst uit dat meer dan 90% van data-gedreven innovaties niet de eindstreep halen. We claimen daarom geen garantie op succes, dat vinden we niet realistisch. We garanderen wel dat we er alles aan doen om snel te falen: kortcyclische experimenten om te leren, zodat we weloverwogen steeds een volgende stap kunnen zetten. En dit alles vanuit het perspectief om data mensgerichter in te zetten. Dit doel geeft richting aan alles wat we doen. We voeren alleen projecten uit die bijdragen aan dit doel.

Data in de zorg - Mijn stappenplan
Meer mogelijk maken met data in de zorg is erg leuk om mee bezig zijn. Laatst vroeg iemand mij of ik niet een stappenplan had hiervoor. Nee, heb ik niet. Op een namiddag realiseerde ik me dat ik wel degelijk een stappenplan had.