public

Nieuwsbrief maart 2023

Hierbij dan onze eerste nieuwsbrief. Onze coöperatie ontwikkelt zich gestaag, met als kerndoel om organisaties en mensen te verbinden meer met data te doen. En dat blijft nodig, want het debat over de nut en noodzaak van data en AI gaat onverminderd door.

9 maanden geleden

Meest recente artikel Deze website is in archief modus door Daniel Kapitan public

Peter en Harm reflecteren op de ontwikkelingen rondom hoe we op een verantwoorde manier algoritmes en digital technologie inzetten.

Artificial Intelligence die onze belangen wél dient
Zou het een idee zijn de boekhouding van AI beter te reguleren in plaats van: “move fast and break things”?

Daniel en Egge pleiten voor een concrete invulling van het begrip data solidariteit langs de drie pilaren van 1) faciliteren van goed hergebruik van data; 2) voorkomen en mitigeren van misbruik; en 3) terugvloeien van winsten naar de publieke sector.

We moeten het meer hebben over data solidariteit
Privacy domineert nog steeds het debat rondom het delen en hergebruik van persoonsgegevens, zoals blijkt uit de discussie rondom het verstrekken van vaccinatiegegevens door het RIVM aan het CBS. Maar privacy is het probleem niet.

Luistertip: een goed gesprek met Thijs Lijster, schrijver van het boek Wat we gemeen hebben. Daarin stelt hij het idee dat alles om je heen te koop is, of andermans bezit is, ter discussie. Privatisering is een keuze. Ook hij roept op voor om meer solidariteit en gemeenschapszin. Juist ook in het digitale domein.

Overal staat een hek omheen en alles is te koop. Waarom vinden we dat nog normaal?
Ooit deelden we stukken land en water met elkaar. Iedereen mocht er gebruik van maken, zolang er maar genoeg overbleef voor de ander. Inmiddels is alles koopwaar of eigendom: energie, wonen, eten, vervoer... Maar, denkt filosoof Thijs Lijster, we kunnen weer leren delen.

Leestip: ok, dan toch een paar interessante artikelen over ChatGPT. Wil je de hype beter in perspectief kunnen plaatsen? In deze pre-print legt Murray Shanahan, hoogleraar aan Imperial College London, uit hoe large language models (LLMs) werken en hoe we ons bewust moeten zijn dat het gebruik van woorden als 'begrijpen' en 'denken' ons op het verkeerde been zet. In dezelfde geest verkent Stefan Harrer hoe LLMs ethisch gebruikt kunnen worden in gezondheidszorg.


En tot slot

Werk je in de gezondheidszorg, en wil je meepraten over hoe we echt werk kunnen maken van data solidariteit? Kom dan naar het Data Driven Healthcare congres op 24 mei in de Jaarbeurs in Utrecht.

0:00
/1:11

Daniel Kapitan

Gepubliceerd 9 maanden geleden